Selecteer een pagina

STAP 2: Boosheid

“Boosheid geeft energie om in actie te komen”

Als ons iets overkomt, worden we boos. Het is oneerlijk, het is onrechtvaardig! We voelen ons strijdlustig. Dit laten we toch niet gebeuren!

Ook boosheid is terug te voeren op overleven. Als we worden aangevallen, zullen we ons verdedigen. Wij zijn goed en zij zijn fout. En hoe mooi is het om te strijden voor een hoger doel: Het verdedigen van onze vrouwen en kinderen!

Boosheid  heeft ook effect op onze hormoonhuishouding. De adreline giert door ons lijf. We zijn klaar om in actie te komen!

Na de strijd kan de hormoonspiegel weer normaliseren. Het werk is gedaan. De boosheid is niet meer nodig.

Wie te lang blijft hangen in boosheid, verstoort zijn hormoonhuishouding langdurig. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor je gezondheid. Het is dan ook belangrijk om de tegenslag te verwerken en je boosheid te laten varen.

Introductie

Video 2: Uitleg video

Stap 2. Boosheid

Als je de gebeurtenis onder ogen gaat zien, leidt dit vaak tot boosheid. Je vindt het oneerlijk dat dit juist jou overkomt! Daarom wil je de strijd aangaan en opkomen voor rechtvaardigheid. Dat is de energie van boosheid. Boosheid stelt je in staat om iets aan de situatie te veranderen.

Nu hangt het wel van de situatie af of je daadwerkelijk iets kunt veranderen. Als iemand iets van jou afpakt, kun je het terugpakken. Maar als er sprake is van ziekte of dood, kun je vaak niets met je boosheid beginnen. Je bent wel boos maar op wie of wat kun je je woede botvieren? Daar wordt je boosheid disfunctioneel.

Het vrijlaten van de energie die bij boosheid hoort, kan heilzaam werken. Het opkroppen van emoties is namelijk nooit goed. Maar hoe uit je dan je boosheid? Een goed begrip van je emoties is belangrijk, zowel voor jezelf als voor je omgeving. Om gecontroleerd met je emoties om te kunnen gaan.

Het opkroppen van je boosheid kan er toe leiden dat je soms onverwachts explodeert. Dat je heel onredelijk kunt zijn. Misschien herken je dat wel. Dat duidt er op dat er nog onverwerkte boosheid in je zit.

Hieronder staat de link naar werkboek 2. Hierin gaan we specifiek in op jouw boosheid, waardoor die wordt opgeroepen en hoe jij daarmee omgaat. Het zorgvuldig invullen van de vragenlijst geeft een goed beeld waar en wanneer je boosheid je in de weg zit en waardoor dit veroorzaakt wordt.

Video 2: Uitleg video